Ny RSM dia tsy tanteraka raha tsy misy koa ireo vondron'olona sy Orin'asa manohana eo anivon ny fanolorana ny enti-manana mba ahatomombana ny vanim-potoana lehibe antsika Malagasy aty Amerioka Avaratra.