Taranja voalohany nahafahana nanamory sy nanangana ny RSM eto Amerika Avatra ny 23 Mai 2002