Indro ny Listry ny klioba sy Fikambana Malagasy mandray anjara amin'ny RSM.

Voasokajy isam-paritra:
 

Komity Paritra avy ao Ottawa:

ZATO:  ZATovon'i Ottawa

Komity Paritra avy ao Montréal:

Massalgy

Kintana

KTM

Komity Paritra avy ao Québec:

Gassikebs

Komity Paritra avy ao Washintgton D.C. :

Madagastars

Komity Paritra avy ao South West:

South West

Komity Paritra avy ao Tristates :

Tristates