Taranja faharoa nampidirina tamin'ny  RSM ny  jona 2002