famataranandro

NY ORA MALAGASY FAHINY

Tsy mbola nisy famantaranandro namantarana ora tamin’izany ka ny tontolo manodidina no nentin’ny Ntaolo namaritra ny ora:

Mody mpamosavy 1 – 2 ora maraina
Mifoha helika ny kary 2 – 3 ora maraina
Mifoha olona 4 – 5 ora maraina
Mivoaka akoho 5 – 6 ora maraina
Vaky masoandro 6 sy sasany – 7 ora maraina
Mivoaka omby tera-bao 7 – 8 ora maraina
Atoandrobenanahary 9 sy sasany – 10 ora maraina
Ampamatoran-janak’omby 3 – 4 ora hariva
Mody omby tera-bao 4 – 4 sy sasany hariva
Mody omby 5 ora hariva
Mody akoho 5 ora sy sasany hariva
Maty masoandro 6 ora hariva
Manokom-bary olona 7 ora alina
Homam-bary olona 8 ora alina
Vory fandry 9 ora alina
Mivoaka mpamosavy 10 ora sy sasany alina
Mamantonalina 11 ora alina
Misasak’alina 12 ora alina

takelaka notsongaina avy amin'ny http://www.archivesnationales.gov.mg/2016/02/ntaolo/